Monika Gajownik

  • przygotowanie pedagogiczne – kurs doszkalający
  • kurs wychowawców kolonijnych
  • szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
  • warsztaty „Edukacja matematyczna” według prof. dr hab. E.Gruszczyk – Kolczyńskiej
  • warsztaty edukacji matematycznej dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym (część II) wg koncepcji prof. dr hab. Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej