Program edukacyjny

„Wszystkiego co naprawdę trzeba wiedzieć,
nauczyłem się w przedszkolu – o tym jak żyć,
co robić, jak postępować, współżyć z innymi,
patrzeć, odczuwać, myśleć marzyć i
wyobrażać sobie lepszy świat”Robert Fulghum

 

Przedszkole to drugi dom, dlatego tak ważne jest dla nas, aby ten dom był rodzinny,a każdy kto tu przyjdzie, poczuje, że „nasza rodzina” zrobi wszystko, aby było bezpiecznie, wesoło i  radośnie. Stawiamy na wszechstronny rozwój, nie depcząc indywidualności i magii cudownego dzieciństwa.
Program pracy wychowawczo – edukacyjnej obejmuje stymulowanie, monitorowanie rozwoju psychicznego, emocjonalnego, społecznego i umysłowego.
Dominującą formą jest zabawa i jej niezależny, twórczy charakter. Indywidualne i podmiotowe oddziaływania uczące odnosić sukces i radzić sobie z porażkami.
Program ABC XXI wieku Anny Łady Grodzickiej zatwierdzony przez MEN Dz. U. Nr 2/2000 Rozporządzenie MEN z dnia 1 grudnia 1999r daje dużą swobodę wyboru działań w ramach danego obszaru, co pozwala nauczycielowi być twórczym i otwartym w procesie wychowawczo dydaktycznym.
Cały proces edukacji przedszkolnej jest dodatkowo wzbogacony metodami aktywizującymi:
  1. Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne, która ma na celu stworzyć dziecku okazję do poznania własnego ciała, usprawnienia motoryki, poczucia siły i sprawności, współdziałania z drugą osobą.
  2. Metoda Dennisona, czyli Kinezjologii Edukacyjnej, to ćwiczenie relaksujące i energetyzujące służące integracji obu półkul mózgowych w celu efektywniejszego działania, zwiększenia umiejętności uczenia się, wzmocnienia systemu odpornościowego.
  3. Pedagogika zabawy – Klanza, której celem jest wzbogacenie form pracy w grupie, umożliwienie aktywności i zaangażowania we wspólne tworzenie oraz spontanicznej radości z twórczego działania w grupie.
  4. Nauka czytania i pisania – celem będzie integrowanie metod prof. Rocławskiego, I.Majchrzak, G.Domana i dostosowanie do indywidualnych predyspozycji dziecka, tak aby to była zabawa z dobrze zorganizowanym, przemyślanym procesem czytania i pisania.
  5. Matematyka wg profesor Gruszczyk – Kolczyńskiej, która obejmie następujące zakresy tematyczne: orientacja przestrzenna, kształtowanie umiejętności liczenia, rozwijanie umiejętności mierzenia, klasyfikacja, wspomaganie rozwoju operacyjnego rozumowania, układanie i rozwiązywanie zadań, konstruowanie gier.
  6. Metody gimnastyki twórczej R. Labana, K. Orffa, A.M. Kniessów – zabawy, ćwiczenia ruchowe i gimnastyczne połączone z muzyką i przyborami.
  7. Metoda prof. M. Bogdanowicz Dobrego Startu. Celem jest usprawnienie czynności analizatorów: słuchowego, wzrokowego, ruchowego, kształtowanie lateralizacji i orientacji, koordynowanie czynności słuchowo – ruchowych.
Poza wymienionymi metodami nasze oddziaływania wychowawcze są oparte na wartościach, zasadach i normach postępowania ściśle wynikających z bezpieczeństwa, zdrowia, kultury naszej przedszkolnej rodzinki.