Zajęcia dodatkowe

W Koperniku, oprócz bogatego pakietu zajęć podstawowych, oferujemy szeroką paletę zajęć dodatkowych takich jak karate, judo, piłka nożna, plastyka, język niemiecki, indywidualne zajęcia gry na instrumentach muzycznych, zajęcia taneczne czy basen (dla drugiej klasy w pierwszym semestrze jest obowiązkowy i finansowany przez szkołe). Dzieci wybierają zajęcia na początku każdego semestru a instruktorzy i nauczyciele przyjeżdżają do uczniów. Zajęcia dodatkowe w szkole pomagają zaoszczędzić rodzicom cenny czas na przejazdy, a dziecko spędza czas po lekcjach rozwijając swoje talenty i zainteresowania.