Formularz zgłoszenia

Zapisz Swoje dziecko do Przedszkola KIDI

Dane dziecka

Dane matki


Dane ojca


Osoby upoważnione do odbioru dziecka


Informacje dodatkowe

Kontakt ze szkołą

Adresy email do kontaktu z nauczycielami i sekretariatem szkoły: