Formularz zgłoszenia

Zapisz Swoje dziecko do Przedszkola KIDI

  Dane dziecka

  Dane matki


  Dane ojca


  Osoby upoważnione do odbioru dziecka


  Informacje dodatkowe

  Kontakt ze szkołą

  Adresy email do kontaktu z nauczycielami i sekretariatem szkoły: