Karolina Lasek

  • studia licencjackie – Kierunek Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna. Specjalizacja Nauczanie wczesnoszkolne
  • w trakcie studiów magisterskich – Pedagogika ogólna, specjalizacja Diagnoza i Terapia pedagogiczna
  • szkolenie dla opiekuna w żłobku lub w klubie dziecięcym
  • szkolenie z pierwszej pomocy ze szczególnym uwzględnieniem automatycznej defibrylacji AED