Zajęcia otwarte 4-latki

Dziś w grupie 4-latków odbyły się zajęcia otwarte pt.:” Co nam w duszy gra”. Celem zajęć było uwrażliwianie dzieci na piękno muzyki klasycznej, rozwijanie umiejętności wyrażania muzyki ruchem, aktywne uczestniczenie w utworze oraz ukazanie ekspresji twórczej. W zajęciach aktywnie uczestniczyli rodzice i dzieci. Do interpretowania muzyki wykorzystaliśmy instrumenty, chusty, szarfy a także woreczki. Wysłuchaliśmy opowieści muzycznej i jako Muzyczne Duszki zagraliśmy na trójkątach i grzechotkach. W czasie zabawy staraliśmy się usłyszeć w muzyce zmiany tempa i dynamiki utworów. Na zakończenie zajęć każdy z nas namalował „Duszka”. W ramach zajęć artystycznych do dzisiejszej zabawy dzieci samodzielnie przygotowały dekorację- Brawo!!! 4-latki.