Starszaki | Wrzesień 2016

W miesiącu wrześniu grupa starszaków wspominała swoje wakacje. Stworzyliśmy kącik wspomnień, w którym dzieci umieszczały swoje skarby z wakacji. Wykonaliśmy pracę plastyczną „Wspomnienia”, usprawniając czynności manualne.
Odbyły się zajęcia matematyczne, na których przeliczaliśmy prawidłową ilość przyniesionych skarbów, klasyfikowaliśmy pamiątki pod względem podobieństwa i tworzyliśmy zbiory.
Zapoznaliśmy się z wybranymi krajobrazami Polski (morze, góry ,las, jeziora), dostrzegaliśmy charakterystyczne ich cechy.Usystematyzowaliśmy wiedzę na temat krain Polski podczas wykonywania pracy plastycznej „Cztery krainy”.
Ustaliśmy nasz przedszkolny kontrakt, zapisaliśmy go na arkuszu papieru oraz zatwierdziliśmy go poprzez stemplowanie palcem. Zapoznaliśmy się z magicznymi słowami takimi jak :proszę, przepraszam ,dziękuję,dzień dobry, dowiedzenia.
Odbyły się zajęcia pt. „Bezpieczna droga do przedszkola”, zapoznaliśmy się z podziałem znaków drogowych na ostrzegawcze, zakazu, nakazu i informacyjne. Omawialiśmy rodzaje znaków ze zwróceniem uwagi na kształt i kolorystykę.
Odbyło spotkanie ze Straż Pożarną, podczas której zapoznaliśmy się z rolą strażaka w naszym codziennym życiu, z jego umundurowaniem i wyposażeniem.
W z całą grupą udaliśmy się na wycieczkę do pobliskiego skrzyżowania. Obserwowaliśmy ruch uliczny, pieszych, pojazdy i znaki drogowe. W praktyce zastosowaliśmy się do zasad bezpiecznego przechodzenia przez jezdnię. Na zajęciach plastycznych wykonaliśmy model samochodu, który pięknie pomalowaliśmy.
Wykonaliśmy mapę mentalną to tematu „Jesień”. Wykonaliśmy „Kolorowe liście”, wycinając z kolorowego papieru różne kształty i wielkości liści. Rozpoznawaliśmy i nazywaliśmy gatunki drzew(liściaste i iglaste),globalnie czytaliśmy nazwy drzew, dzieliliśmy je na sylaby. Rozmawialiśmy na temat roli drzew w życiu człowieka. Oglądaliśmy książeczki i ilustracje związane tematycznie z lasem. Wykonaliśmy wspólnie z całą grupą makietę lasu.
Wybraliśmy się na wycieczkę do lasu ,podczas której zbieraliśmy owoce drzew i liści do kącika przyrody. Zapoznaliśmy się ze zmianami zachodzącymi w przyrodzie. Podczas spaceru zbieraliśmy jesienne kwiaty, tworząc z nich „Jesienne bukiety”.
W miesiącu wrześniu zapoznaliśmy się z litera „ O”, według Metody Dobrego Startu-M Bogdanowicz na podstawie piosenki „ Osa”. Prezentowaliśmy i omawialiśmy literę, sposób jej pisania. Dla utrwalenia litery „O” wykonaliśmy prace plastyczne pt. „OSA”.