Starszaki | Październik 2016

W miesiącu październiku grupa starszaków uczyła się rozróżniać grzyby jadalne i trujące, kształtowaliśmy umiejętności porównywania i klasyfikacji. Wypełnialiśmy kontur muchomora plasteliną, rozwijając precyzje wykonania oraz małą motorykę. Na zajęciach gimnastycznych rozwijaliśmy ogólną sprawność fizyczną. Gromadziliśmy owoce w kąciku przyrody, omawialiśmy ich wygląd, nazywaliśmy i wyróżnialiśmy głoski w nagłosie i w wygłosie w nazwach owoców. Segregowaliśmy owoce wg. kształtu , wielkości, smaku. Rozpoznawaliśmy owoce za pomocą smaku i dotyku. Kształcąc przekonania o konieczności jedzenia owoców jako witamin wykonaliśmy sałatkę owocową. Zapoznaliśmy dzieci z warzywami najczęściej uprawianymi w Polsce. Tworzyliśmy zbiory warzyw według określonej cechy obrazka. Malowaliśmy farbami sylwetki warzyw, następnie wycinaliśmy je po konturze. Odbyła się inscenizacja wiersza pt. „Na straganie” z wykorzystaniem kukieł warzyw, następnie dzieci same tworzyły teatr. Na zajęciach kulinarnych wykonaliśmy ciasto marchewkowe. Powstał w naszej sali kącik czytelniczy, dzieci przyniosły mnóstwo książek o tematyce przyrodniczej. Omawialiśmy zwierzęta leśne, wykonaliśmy makietę ze zwierząt i elementów lasu. W miesiącu październiku zapoznaliśmy się z literami „a”, „A”, „m”, „M” ,omówiliśmy wygląd liter, uczyliśmy się prawidłowego sposobu pisania litery, pisaliśmy litery palcem po tacce oraz wykonaliśmy liczne prace plastyczne utrwalając pisownie liter i kształcąc wyobraźnię.