Projekt Kontynenty

Projekt Kontynenty to cykl zajęć „czwartkowych”. Rozpoznajemy kontynenty na mapie. Poszerzamy swoją wiedzę na temat dzieci i ludzi z różnych kontynentów. Poznajemy zwierzęta i ich charakterystykę dla danego kontynentu.

Pierwszy kontynent jaki odwiedziliśmy to AFRYKA. Lot Samolotem był długi. Poznaliśmy Safari i Sawannę oraz żyjące tam zwierzęta. Przyglądaliśmy się im z lornetkami. W naszym przedszkolu odbył się również Koncert Afrykański.