Zajęcia edukacyjne

Zajęcia edukacyjne to czas spędzony w grupie na wspólnym czytaniu książek, aktywności twórczej i ruchowej wykorzystując dostępne techniki wyrażania emocji i logiki.

Korzystamy z różnych technik dydaktycznych opartych o empiryczne, doświadczalne poznawanie świata. Zabawa odpowiednio moderowana polegająca na dostarczaniu dziecku okazji do działań fikcyjnych, pozorowanych, stymuluje rozwój dyspozycji twórczych dziecka. Rozwijamy u dzieci kreatywność i wyobraźnię, uczymy relacji w grupie i sposobu wyrażania emocji. Wszechstronna edukacja wkomponowana w zabawę, zakończona diagnozą gotowości szkolnej zapewni Twemu dziecku „lepszy start”.