Zajęcia dodatkowe

W KIDI, oprócz bogatego pakietu zajęć podstawowych, oferujemy szeroką paletę zajęć dodatkowych takich jak karate, judo, piłka nożna, plastyka, język niemiecki, indywidualne zajęcia gry na instrumentach muzycznych, zajęcia taneczne czy basen. Dzieci wybierają zajęcia na początku każdego semestru, a instruktorzy i nauczyciele przyjeżdżają do przedszkola. Zajęcia dodatkowe w przedszkolu pomagają zaoszczędzić rodzicom cenny czas na przejazdy, a dziecko ma szanse rozwijając swoje talenty i zainteresowania.

 • niemiecki
 • plastyka
 • ceramika
 • judo
 • karate
 • piłka nożna
 • basen z nauką pływania
 • szachy
 • pianino, lekcje indywidualne
 • indywidualne zajęcia z logopedą
 • wycieczki płatne w zależności od kosztów danej wycieczki