Opłaty

Opłaty

Wpisowe 1390 zł *
Czesne 1390 zł/m-c
Śniadanie, obiad, podwieczorek, kolacja 19zł / dzień
Zniżka na rodzeństwo ( szkoła / przedszkole) -10% / drugie i kolejne dziecko

*zwrotne, opłata z góry za ostatni miesiąc pobytu dziecka w przedszkolu (sierpień w 6-latkach).

W ramach czesnego

 • opieka od 7.00 – 18.00
 • zajęcia edukacyjne: elementy matematyki, plastyki, zabawa w teatr, przygotowanie do czytania i pisania są to zajęcia prowadzone codziennie przez naszych nauczycieli począwszy od grupy najmłodszej i stanowią stały element edukacji przedszkolnej.
 • w naszym przedszkolu w codziennej edukacji wykorzystywane są elementy pedagogiki Montessori
 • 5 x w tygodniu angielski – nauka przez zabawę
 • 2 x w tygodniu zajęcia muzyczno – rytmiczne
 • 2 x w tygodniu zajęcia z psychologiem
 • 1 x w tygodniu zajęcia sensoplastyczne dla najmłodszej grupy
 • zajęcia gimnastyczne
 • zajęcia kulinarne
 • zabawy logopedyczne
 • teatrzyki dla dzieci
 • warsztaty tematyczne (np. wielkanocne, bożonarodzeniowe, wiosenne, ogrodnicze)
 • praca metodą projektów między grupami, jak również szkołą im. Kopernik

Zajęcia dodatkowe (1 x w tygodniu):

 • ceramika: 160 zł
 • rysunek 3D: 140 zł
 • lego robotyka: 140 zł
 • judo: 120 zł
 • akademia małego sportowca: 120 zł
 • gimnastyka korekcyjna: 100 zł
 • taniec nowoczesny: 100 zł
 • szachy: 120 zł
 • pianino, lekcje indywidualne:  53 zł/lekcje
 • indywidualne zajęcia z logopedą (50 zł/zajęcia)
 • żeglarstwo 700 zł (8 zajęć nauki podstaw żeglarstwa w praktyce)
 • wycieczki  płatne (rodzaj i częstotliwość wycieczek jest ustalany do tematu zajęć dydaktycznych oraz do różnych grup wiekowych)

 

Ilość zajęć realizowanych w ramach czesnego jest bogata i nie wymaga uzupełniania o zajęcia dodatkowe. Zajęcia gimnastyczne, plastyczne, teatralne są stałym elementem codziennych zajęć. Nasze oferta zajęć dodatkowych to spełnienie indywidualnych próśb i potrzeb rodziców.