Opłaty

Opłaty

Wpisowe 1190 zł *
Czesne 1190 zł/m-c
Śniadanie, obiad, podwieczorek 14 zł / dzień
Zniżka na rodzeństwo ( szkoła / przedszkole) -10% / drugie i kolejne dziecko

*zwrotne, opłata z góry za ostatni miesiąc pobytu dziecka w przedszkolu (sierpień w 6-latkach).

W ramach czesnego

 • opieka od 7.00 – 18.00
 • zajęcia edukacyjne (elementy matematyki, plastyki, zabawa w teatr, przygotowanie do czytania i pisania): są to zajęcia prowadzone codziennie przez naszych nauczycieli począwszy od grupy najmłodszej i stanowią najważniejszy element edukacji przedszkolnej. Jest to punkt, który znacznie wyróżnia nasze przedszkole.
 • 5 x angielski
 • 2 x rytmika
 • zajęcia gimnastyczne
 • zajęcia kulinarne
 • opieka psychologa
 • opieka logopedy
 • teatrzyki dla dzieci i warsztaty tematyczne (np. teart „TAK” z Krakowa, który regularnie u nas gości, spotkanie z Afryką, tworzenie witraży, mydełek, itp.)

Zajęcia dodatkowe:

 • wyżywienie: 14 zł /dzień (śniadanie, obiad, podwieczorek, kolacja)
 • ceramika 1 x tyg: 90 zł
 • judo 1x tyg: 80 zł
 • karate 2 x tyg: 100 zł
 • akademia małego sportowca 1 x tyg: 60 zł
 • gimnastyka korekcyjna 1 x tyg: 60 zł
 • taniec nowoczesny 1 x tyg: 60zł
 • pianino, lekcje indywidualne:  35 zł/lekcje
 • indywidualne zajęcia z logopedą (50 zł/zajęcia)
 • wycieczki  płatne w zależności od kosztów danej wycieczki (częstotliwość i rodzaj wycieczek ustalane między nauczycielem a rodzicami w grupach, zwykle młodsze dzieci mniej jeżdżą na wycieczki niż starsze i w różnych grupach wiekowych są różne potrzeby).

 

Ilość zajęć realizowanych w ramach czesnego jest bogata i nie wymaga uzupełniania o zajęcia dodatkowe. Zajęcia gimnastyczne, plastyczne, teatralne są stałym elementem codziennych zajęć. Nasze oferta zajęć dodatkowych to spełnienie indywidualnych próśb i potrzeb rodziców.