Inteligencja emocjonalna

”Sukces w życiu zależy nie tylko od intelektu, lecz od umiejętności kierowania emocjami”.  Daniel Goleman

 

Rozwijamy w dzieciach wiarę we własne siły, poczucie własnej wartości, empatię i zdolność wyrażania własnego zdania. Pod opieką psychologa kształtujemy charaktery dzieci, rozwiązując elementy stresujące, rozwiązując pierwsze konflikty, budując poczucie własnej wartości i asertywności. Praca z psychologiem podczas zintegrowanych zajęć to również rozwijanie umiejętności społecznych, umiejętności współpracy w grupie, zdolności radzenia sobie ze stresem, mówienia o sobie, swoich uczuciach i potrzebach.  Inteligencja Emocjonalna to rozumienie siebie i innych. Ważne jest to, co wiemy, ale jeszcze ważniejsze, jacy jesteśmy. Dzięki współpracy z psychologiem i rodzicami wychowujemy dzieci świadomie, ułatwiając im późniejsze dojrzewanie, dając podstawy do rozwijania.

 

Psycholog
Beata Patrzykąt-Owczarek