Monika Kurowska

 • przygotowanie pedagogiczne – kurs doszkalający
 • szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
 • warsztat „Edukacja matematyczna” według prof. dr hab. E.Gruszczyk – Kolczyńskiej
 • warsztat „Odimienna metoda nauki czytania dr I.Majchrzak”
 • szkolenie wprowadzające z glottodydaktyki i glottoterapii według systemu prof. Bronisława Racławskiego
 • ukończyła kurs „Wspieranie dziecka w wieku przedszkolnym, wdrażanie metod i form pracy wyzwalających kreatywność dziecka i wpływających na jego wszechstronny rozwój”
 • szkolenie z cyklu „Wartościowe przedszkole to sukces w szkole!” – „Aktywizacja dziecka poprzez zabawę, śpiew, gry na instrumentach, ruch i taniec”
 • warsztaty terapeutyczno-muzyczne „Terapia muzyką ludową i ruchem”
 • warsztaty metodyczne: Wielkanocne jajko, Aniołowo – warsztaty świątecznych inspiracji plastycznych
 • szkolenie „Konsekwencje czyli co robić kiedy dziecko łamie zasady”
 • warsztaty edukacji matematycznej dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym (część I i II) wg koncepcji prof. dr hab. Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej
 • warsztaty Pozytywna dyscyplina
 • warsztaty Podstawy Empatycznej Komunikacji w Przedszkolu
 • warsztaty Dyscyplina bez nakazów
 • warsztaty terapeutyczno – muzycznych
 • szkolenie – Muzyka, śpiew i taniec na cztery pory roku, zimowe klimaty, muzyka i ruch dla smyka, zabawy muzyczno-ruchowe
 • warsztaty teatralne – Wiosna Radosna