Marzena Sadowska

 • ukończyła Liceum Medyczne
 • posiada przygotowanie pedagogiczne – opiekunka dziecięce
 • ukończyła kurs wyższej szkoły edukacji w sporcie i posiada tytuł instruktor gimnastyki korekcyjnej
 • posiada szkolenie – „Metoda dobrego startu”
 • ukończyła kurs udzielania pierwszej pomocy
 • posiada certyfikat – Pedagogika Marii Montessori – edukacja i terapia
 • ukończyła szkolenie – Metoda M. Montessori w praktyce przedszkolnej – wzbogacanie słownictwa, karty montessoriańskie, lekcja trójstopniowa, tworzenie pomocy dydaktycznych
 • posiada certyfikat – Terapia ręki
 • posiada certyfikat – Praca metodą projektu w przedszkolu i szkole
 • warsztaty edukacji matematycznej dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym (część I i II) wg koncepcji prof. dr hab. Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej
 • posiada kurs – Nazwanie świata – odimienna metoda nauki czytania – autorstwa dr Ireny Majchrzak
 • ukończyła szkolenie – „pozytywnej dyscypliny”
 • ukończyła szkolenie „Bajkoterapi”
 • warsztaty – „Aktywizujące metody i formy pracy”
 • szkolenie – aktywizujące metody i formy pracy w zajęciach plastycznych
 • warsztat – gry i zabawy, muzyczno – ruchowe, piosenki, tańce i teatrzyki muzyczne w edukacji przedszkolnej