Marzena Sadowska

  • przygotowanie pedagogiczne- opiekunka dziecięca
  • kurs udzielania pierwszej pomocy
  • warsztat „W królestwie wnuczkolandii”-piosenki, tańce, teatrzyki”
  • „Aktywizujące metody i formy pracy” – warsztat
  • warsztaty edukacji matematycznej dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym (część II) wg koncepcji prof. dr hab. Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej
  • szkolenie – aktywizujące metody i formy pracy w zajęciach plastycznych
  • warsztat – zabawa, muzyka w edukacji przedszkolnej
  • kurs – instruktor gimnastyki korekcyjnej