Marzena Białecka

  • studia wyższe pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
  • licencjat filologia germańska
  • kurs wychowania kolonijny
  • kurs języka angielskiego upper-intermidiet
  • zaświadczenie ze szkolenia „Formy aktywności plastycznej we wczesnej edukacji dziecka – wiosna”
  • zaświadczenie ze szkolenia „ Muzyka, śpiew i taniec na cztery pory roku”
  • warsztaty edukacji matematycznej dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym według koncepcji prof. Dr hab. Edyty Gruszczyk – Kolczyńskiej część I
  • certyfikat ze szkolenia poświeconego zagadnieniom udzielania pierwszej pomocy