Katarzyna Wyrzykowska

  • studentka 2-go roku pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej w Wyższej Szkole Gospodarki Euroregionalnej w Józefowie
  • warsztat „Odimienna metoda nauki czytania dr I.Majchrzak”