Katarzyna Chenczke-Woźniak

 • Liceum Muzyczne – klasa rytmiki
 • Studia Wyższe – edukacja artystyczna

W zakresie sztuki muzycznej warsztaty z zakresu:

 • improwizacji fortepianowej
 • prowadzenia zespołów wokalno-instrumentowych
 • tańca współczesnego
 • tańca klasycznego
 • tańca ludowego
 • twórczości dziecięcej
 • umuzykalnienia metodą U.Kodaya i E. Dalgrose’a
 • tańce dla grupy KLANZA
 • warsztatowe zajęcia dla nauczycieli muzyki p. KAMA PALIŃSKA