Edyta Kowalewska

  • studia na kierunku pedagogika opiekuńczo-wychowawcza oraz studia edukacja wczesnoszkolna z terapią pedagogiczną.
  • szkolenie „Metoda Dobrego Startu” według Marty Bogdanowicz
  • licencja I stopnia z metody prof. Rocławskiego Glottodydaktyka
  • szkolenie w zakresie Kinezjologii Edukacyjnej metody Dennisona
  • warsztaty „Odimienna metoda nauki czytania dr Ireny Majchrzak”
  • warsztaty dotyczące treningu umiejętności wychowawczych
  • kurs wychowawcy kolonijnego
  • szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
  • kurs udzielania pierwszej pomocy