Beata Brejnak

 • studia magisterskie pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
 • studia podyplomowe pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z elementami terapii pedagogicznej
 • warsztaty edukacji matematycznej według prof. dr hab. E. Gruszczyk – Kolczyńskiej
 • szkolenie „Metoda dobrego startu” według Marty Bogdanowicz
 • warsztaty „Odimienna metoda nauki czytania dr I.Majchrzak”
 • szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
 • szkolenie „Konsekwencje czyli co jak robić kiedy dziecko łamie zasady”
 • szkolenie „Diagnoza 5-6 latka”
 • warsztaty edukacji matematycznej dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym (część II) wg koncepcji prof. dr hab. Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej
 • Metoda Dobrego Startu M. Bogdanowicz – cz. praktyczna
 • Grafomotoryka
 • Ortoptyka – podstawy rehabilitacji i diagnozy
 • Dziecięce emocje i uczucia – ich wpływ na aktywność i uczenie się