Beata Brejnak

 • studia magisterskie pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
 • studia podyplomowe pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z elementami terapii pedagogicznej
 • warsztaty edukacji matematycznej według prof. dr hab. E. Gruszczyk – Kolczyńskiej
 • szkolenie „Metoda dobrego startu” według Marty Bogdanowicz
 • warsztaty „Odimienna metoda nauki czytania dr I.Majchrzak”
 • szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
 • szkolenie „Konsekwencje czyli co jak robić kiedy dziecko łamie zasady”
 • szkolenie „Diagnoza 5-6 latka”
 • warsztaty edukacji matematycznej dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym (częśćI  i II) wg koncepcji prof. dr hab. Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej
 • Metoda Dobrego Startu M. Bogdanowicz – cz. praktyczna
 • Grafomotoryka
 • Ortoptyka – podstawy rehabilitacji i diagnozy
 • Dziecięce emocje i uczucia – ich wpływ na aktywność i uczenie się
 • szkolenie z glottodydaktyki i glottoterapii według systemu prof. Bronisława Rocławskiego
 • warsztaty – Dyscyplina bez nakazów
 • warsztaty terapeutyczno – muzyczne
 • szkolenie „Teoria i praktyka w procesie indywidualizacji we wczesnej edukacji dziecka
 • warsztaty Diagnoza przedszkolna i wczesnoszkolna z uwzględnieniem gotowości edukacyjnej i szkolnej 5 i 6 latka
 • kurs podstawowy w zakresie Ruchu Rozwijającego bazującego na metodzie Weroniki Sherborne
 • warsztat Kompetencje kluczowe w nauczaniu przedmiotowym
 • warsztaty – Myślę logicznie, działam praktycznie. Zastosowanie TOC w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
 • kurs instruktażowy dla kierowników wypoczynku
 • warsztat Podstawy Empatycznej Komunikacji w Przedszkolu
 • warsztaty muzyczne „Wspieranie rozwoju dziecka poprzez zastosowanie elementów terapii muzyką” (część I, II, III),
 • szkolenie – Zabawa, muzyka w edukacji przedszkolnej, wczesnoszkolnej i terapii pedagogicznej”
 • warsztaty metodyczne : wiosna – lato, jesień – zima, nowoczesne aranżacje znanych i popularnych piosenek, wiersze i opowiadania
 • warsztaty metodyczne – elementy kinezjologicznego systemu kształcenia i terapii Edukacja przez ruch Doroty Dziamskiej