Anna Zys

  • studia na kierunku pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
  • warsztaty „Bajkoterapia jako nowoczesna metoda pomocy dziecku w okresie przedszkolnym i wczesnoszkolnym”
  • warsztaty edukacji twórczej – teatr dziecięcy
  • kurs z zakresu psychologii dziecięcej „ Jak mówić, żeby dzieci słuchały i jak słuchać żeby dzieci mówiły”
  • animatorka koncertów twórczości dla dzieci w wieku przedszkolnym, dni dziecka oraz imprez urodzinowych dla dzieci.

Prywatnie szczęśliwa mama Heleny i Zofii, dzięki którym czerpie z doświadczania życia rodzinnego. Niezłomna poszukiwaczka alternatywnych form nauczania, rzecznik dziecka, przekonana, że każde dziecko jest wyjątkowe i cudowne, tylko trzeba chcieć je bliżej poznać.

Ceni sobie współpracę z rodzicami, dzięki której można osiągnąć większe efekty we wprowadzaniu Przedszkolaka w świat wartości. Potrafi wspomagać i ukierunkowywać rozwoj dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi.