Anna Woźniak

  • przygotowanie pedagogiczne
  • kontynuuje studia w Wyższej Szkole Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej na kierunku pedagogika wczesnoszkolna
  • szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
  • kurs organizacja pracy w świetlicy szkolnej