Aneta Kwiecińska

  • studia magisterskie politologia i nauki społeczne (profil pedagogiczny)
  • studia podyplomowe logopedia i komunikacja
  • szkolenie z zakresu metod wspomagających rozwój dziecka i elementy metody dobrego startu M. Bogdanowicz, ruchu rozwijającego, elementy integracji sensorycznej, psychomotoryki, techniki relaksacyjnej
  • szkolenie z zakresu surdologopedii (elementy języka migowego)
  • szkolenie z zakresu komunikacji alternatywnej AAC – terapia i komunikacja dzieci z poważnymi zaburzeniami mowy
  • warsztaty – „Jak mówić żeby dzieci nas słuchały. Jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły wg. A.Faber, E.Mazlish.
  • warsztaty z zakresu emisji głosu i techniki mowy
  • warsztaty z zakresu komunikacji interpersonalnej