Alicja Podgórzak

 • studia licencjackie – Pedagogika ogólna. Wychowanie przedszkolne z edukacją wczesnoszkolną
 • studia magisterskie – Pedagogika Korekcyjna
 • posiada Certyfikat PTE poziom B2 (język angielski)
 • nauczyciel języka angielskiego od 2019 roku
 • nauczyciel wspomagający, nauczyciel wychowania przedszkolnego oraz lektor języka angielskiego
 • odbyła półroczny zagraniczny staż absolwencki w szkole podstawowej w Hiszpanii jako nauczyciel języka angielskiego
 • szkolenie „Kompetencje matematyczne dzieci w wieku przedszkolnym”
 • kurs „Wstęp do pozytywnej dyscypliny”
 • warsztat metodyczny „Pedagogika daltońska w praktyce przedszkolnej”
 • warsztat metodyczny „Metoda projektów edukacyjnych w przedszkolu”
 • szkolenie „Dziecko z zaburzeniami SI w przedszkolu i szkole”
 • czterokrotnie uczestniczyła w wymianie międzykulturowej i językowej w Hiszpanii w charakterze Au-pair