Aleksandra Korczak

  • licencjat filologia polska (specjalizacja nauczycielska)
  • kontynuuje studia na poziomie magisterskim
  • absolwentka Szkoły Sztuki Aktorskiej im. J. Cimrmana
  • warsztaty „Odimienna metoda nauki czytania dr I. Majchrzak”
  • szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy

Z wykształcenia i zamiłowania literaturoznawca, specjalizuje się w badaniu literatury przeznaczonej dla dzieci i młodzieży (roboczy tytuł pracy magisterskiej: „Zgoda na siebie. O przełamywaniu imperatywu socjalizacji w»Muminkach« Tove Jansson”).

W przedszkolu stara się wzbudzic w dzieciach zaciekawienie ksiązkami i sztuką czytania, a także rozwijać ich inteligencję emocjonalną poprzez wprowadzenie w świat aktorstwa, udawania, zabawy głosem i słowem.