właściciel
Iwona Sankowska

właściciel


logopeda
Aneta Kwiecińska
 • studia magisterskie politologia i nauki społeczne (profil pedagogiczny)
 • studia podyplomowe logopedia i komunikacja
 • szkolenie z zakresu metod wspomagających rozwój dziecka i elementy metody dobrego startu M. Bogdanowicz, ruchu rozwijającego, elementy integracji sensorycznej, psychomotoryki, techniki relaksacyjnej
 • szkolenie z zakresu surdologopedii (elementy języka migowego)
 • szkolenie z zakresu komunikacji alternatywnej AAC – terapia i komunikacja dzieci z poważnymi zaburzeniami mowy
 • warsztaty – „Jak mówić żeby dzieci nas słuchały. Jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły wg. A.Faber, E.Mazlish.
 • warsztaty z zakresu emisji głosu i techniki mowy
 • warsztaty z zakresu komunikacji interpersonalnej

nauczyciel rytmiki, muzyki i tańca
Katarzyna Chenczke-Woźniak
 • Liceum Muzyczne – klasa rytmiki
 • Studia Wyższe – edukacja artystyczna

W zakresie sztuki muzycznej warsztaty z zakresu:

 • improwizacji fortepianowej
 • prowadzenia zespołów wokalno-instrumentowych
 • tańca współczesnego
 • tańca klasycznego
 • tańca ludowego
 • twórczości dziecięcej
 • umuzykalnienia metodą U.Kodaya i E. Dalgrose’a
 • tańce dla grupy KLANZA
 • warsztatowe zajęcia dla nauczycieli muzyki p. KAMA PALIŃSKA

nauczyciel
Marzena Sadowska
 • przygotowanie pedagogiczne- opiekunka dziecięca
 • kurs udzielania pierwszej pomocy
 • warsztat „W królestwie wnuczkolandii”-piosenki, tańce, teatrzyki”
 • „Aktywizujące metody i formy pracy” – warsztat
 • warsztaty edukacji matematycznej dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym (część II) wg koncepcji prof. dr hab. Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej
 • szkolenie – aktywizujące metody i formy pracy w zajęciach plastycznych
 • warsztat – zabawa, muzyka w edukacji przedszkolnej
 • kurs – instruktor gimnastyki korekcyjnej

nauczyciel
Monika Gajownik
 • przygotowanie pedagogiczne – kurs doszkalający
 • kurs wychowawców kolonijnych
 • szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
 • warsztaty „Edukacja matematyczna” według prof. dr hab. E.Gruszczyk – Kolczyńskiej
 • warsztaty edukacji matematycznej dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym (część II) wg koncepcji prof. dr hab. Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej

nauczyciel
Marzena Białecka
 • studia wyższe pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
 • licencjat filologia germańska
 • kurs wychowania kolonijny
 • kurs języka angielskiego upper-intermidiet
 • zaświadczenie ze szkolenia „Formy aktywności plastycznej we wczesnej edukacji dziecka – wiosna”
 • zaświadczenie ze szkolenia „ Muzyka, śpiew i taniec na cztery pory roku”
 • warsztaty edukacji matematycznej dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym według koncepcji prof. Dr hab. Edyty Gruszczyk – Kolczyńskiej część I
 • certyfikat ze szkolenia poświeconego zagadnieniom udzielania pierwszej pomocy

nauczyciel
Katarzyna Wyrzykowska
 • studentka 2-go roku pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej w Wyższej Szkole Gospodarki Euroregionalnej w Józefowie
 • warsztat „Odimienna metoda nauki czytania dr I.Majchrzak”

nauczyciel
Anna Zys
 • studia na kierunku pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
 • warsztaty „Bajkoterapia jako nowoczesna metoda pomocy dziecku w okresie przedszkolnym i wczesnoszkolnym”
 • warsztaty edukacji twórczej – teatr dziecięcy
 • kurs z zakresu psychologii dziecięcej „ Jak mówić, żeby dzieci słuchały i jak słuchać żeby dzieci mówiły”
 • animatorka koncertów twórczości dla dzieci w wieku przedszkolnym, dni dziecka oraz imprez urodzinowych dla dzieci.

Prywatnie szczęśliwa mama Heleny i Zofii, dzięki którym czerpie z doświadczania życia rodzinnego. Niezłomna poszukiwaczka alternatywnych form nauczania, rzecznik dziecka, przekonana, że każde dziecko jest wyjątkowe i cudowne, tylko trzeba chcieć je bliżej poznać.

Ceni sobie współpracę z rodzicami, dzięki której można osiągnąć większe efekty we wprowadzaniu Przedszkolaka w świat wartości. Potrafi wspomagać i ukierunkowywać rozwoj dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi.


psycholog
Beata Patrzykąt-Owczarek

Pedagog specjalny, psycholog, terapeuta SI. Współzałożycielka Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Progressus w Ustanowie, gdzie zajmuję się między innymi diagnozą i terapią psychologiczną oraz diagnozą i terapią zaburzeń integracji sensorycznej. Od 16 lat zawodowo związana z Zespołem Szkół Specjalnych Nr 100 w Warszawie przy ulicy Czarnieckiego gdzie pracuje z osobami z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, ich rodzinami i nauczycielami. Prowadzi treningi umiejętności społeczno-emocjonalnych dla dzieci i młodzieży, warsztaty dla rodziców i nauczycieli. Interesuje się psychologią kliniczną i rozwojową dziecka oraz technikami redukcji stresu, ostatnio głównie treningiem uważności – mindfulness. Współpracowała z Warszawskim Centrum Edukacji Edukacyjnych i Szkoleń oraz Fundacją Bullerbyn. Prywatnie żona i mama dwójki urwisów – 12-letniego syna i 8-letniej córki. Czas wolny najchętniej spędza na łonie przyrody żeglując lub wędrując po górach.


nauczyciel
Aleksandra Korczak
 • licencjat filologia polska (specjalizacja nauczycielska)
 • kontynuuje studia na poziomie magisterskim
 • absolwentka Szkoły Sztuki Aktorskiej im. J. Cimrmana
 • warsztaty „Odimienna metoda nauki czytania dr I. Majchrzak”
 • szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy

Z wykształcenia i zamiłowania literaturoznawca, specjalizuje się w badaniu literatury przeznaczonej dla dzieci i młodzieży (roboczy tytuł pracy magisterskiej: „Zgoda na siebie. O przełamywaniu imperatywu socjalizacji w»Muminkach« Tove Jansson”).

W przedszkolu stara się wzbudzic w dzieciach zaciekawienie ksiązkami i sztuką czytania, a także rozwijać ich inteligencję emocjonalną poprzez wprowadzenie w świat aktorstwa, udawania, zabawy głosem i słowem.


nauczyciel
Beata Brejnak
 • studia magisterskie pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
 • studia podyplomowe pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z elementami terapii pedagogicznej
 • warsztaty edukacji matematycznej według prof. dr hab. E. Gruszczyk – Kolczyńskiej
 • szkolenie „Metoda dobrego startu” według Marty Bogdanowicz
 • warsztaty „Odimienna metoda nauki czytania dr I.Majchrzak”
 • szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
 • szkolenie „Konsekwencje czyli co jak robić kiedy dziecko łamie zasady”
 • szkolenie „Diagnoza 5-6 latka”
 • warsztaty edukacji matematycznej dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym (część II) wg koncepcji prof. dr hab. Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej
 • Metoda Dobrego Startu M. Bogdanowicz – cz. praktyczna
 • Grafomotoryka
 • Ortoptyka – podstawy rehabilitacji i diagnozy
 • Dziecięce emocje i uczucia – ich wpływ na aktywność i uczenie się

nauczyciel
Monika Kurowska
 • przygotowanie pedagogiczne-kurs doszkalający
 • szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
 • warsztat „Edukacja matematyczna” według prof. dr hab. E.Gruszczyk – Kolczyńskiej
 • warsztat „Odimienna metoda nauki czytania dr I.Majchrzak”
 • szkolenie „Konsekwencje czyli co robić kiedy dziecko łamie zasady”
 • warsztaty edukacji matematycznej dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym (część II) wg koncepcji prof. dr hab. Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej

nauczyciel
Edyta Kowalewska
 • studia na kierunku pedagogika opiekuńczo-wychowawcza oraz studia edukacja wczesnoszkolna z terapią pedagogiczną.
 • szkolenie „Metoda Dobrego Startu” według Marty Bogdanowicz
 • licencja I stopnia z metody prof. Rocławskiego Glottodydaktyka
 • szkolenie w zakresie Kinezjologii Edukacyjnej metody Dennisona
 • warsztaty „Odimienna metoda nauki czytania dr Ireny Majchrzak”
 • warsztaty dotyczące treningu umiejętności wychowawczych
 • kurs wychowawcy kolonijnego
 • szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
 • kurs udzielania pierwszej pomocy

nauczyciel
Anna Woźniak
 • przygotowanie pedagogiczne
 • kontynuuje studia w Wyższej Szkole Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej na kierunku pedagogika wczesnoszkolna
 • szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
 • kurs organizacja pracy w świetlicy szkolnej

anglista
Małgorzata Marchlewska

nauczyciel
Grażyna Tatarska